Glas

ALLMÄNT

Vid rengöring av glas används milda tvätt- och rengöringsmedel rekommenderade för glas, tillsammans med mjuk, luddfri trasa eller gummiskrapa. Vid rengöring skall glasytan vara helt fri från grus och skräp, för att undvika repning.

Rengöringsmedel innehållande fluorväte- eller fosforsyror får ej användas, eftersom dessa har en korrosiv verkan på glaset. Använd ej heller slipande rengöringsmedel, skurpulver, pulverbaserade rengöringsmedel eller andra starka produkter.

Använd aldrig skarpa metallföremål eller stålull för borttagning av hårt sittande smuts eller färgfläckar, eftersom detta orsakar repor. För borttagning av enstaka färgfläckar kan istället rengöringsmedel för graffiti användas.

 

TIPS

För borttagning av svåra fläckar på vanligt floatglas (EJ självrengörande/andra specialglas) kan rengöringsmedel för keramikspishällar användas (Sidol). Efter användning tvättas medlet bort med industrisprit, innan ytan slutligen rengörs som vanligt med fönsterrengöringsmedel enligt beskrivning ovan.

Facebook
LinkedIn
Instagram