Om oss

Om Sandberg & Son

Sandberg & Son är ett fristående privatägt företag etablerat 1921 som nu drivs i fjärde generationen. Vi tillhandahåller helhetslösningar inom alla områden av hiss- och inredningssnickerier. Som ett av Sveriges mest anrika och ledande finsnickerier kan vi inredningssnickeri och kommer med förslag på lösningar som ger din verksamhet ett oslagbart lyft. Vi erbjuder högkvalitativa helhetslösningar för hiss- och inredningssnickerier anpassade för alla projekttyper och storlekar.

Vår historia

År 1921 tog Robert Lorens Sandberg steget och förverkligade sin dröm och idé om att erbjuda Stockholmsborna handgjorda möbler och inredningssnickerier till moderata priser. Rob. L. Sandberg & Son Snickeri- & Byggnadsfirma AB bildades och verksamheten startades successivt upp i det lilla snickeriet på Riddargatan 40 mitt i centrala Stockholm. Robert Lorens inriktning var tidigt att sträva efter att erbjuda möbler, kontors- och butiksinredningar i alla stilar. Efter några år utvecklades företagets verksamhetsområden och verksamheten breddades till att även omfatta inredningssnickerier i hisskorgar. 

I hundra år har Sandberg & Son förbättrat förutsättningarna för människors vardag och vi är idag ett av Sveriges ledande finsnickerier. Det firar vi genom att fortsätta leda utvecklingen av morgondagens inredningssnickerier och hissinredningar.

Om Sandberg & Son

Verksamheten

Sandberg & Son erbjuder högkvalitativa helhetslösningar inom hiss- och inredningssnickeri. Vi är specialister på finsnickeri och erbjuder kvalitativa lösningar för såväl större specialprojekt som mindre standardprojekt. Vår kompetens och kapacitet gör att vi kan hantera och leverera i princip alla tjänster och produkter som våra kunder är i behov av. Vi strävar alltid efter att leverera marknadens mest högkvalitativa produkter, vilket genomsyrar hela verksamheten och alla projekt vi åtar oss – oavsett projektstorlek.

Sandberg & Son verkar i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Snickeriet med verkstad och kontor är beläget i stora, moderna lokaler i Tumba söder om Stockholm och har för närvarande 29 anställda. Verkstaden där vi arbetar är utrustad med en modern maskinpark, komplett för alla typer av inredningssnickerier. Vi lägger stor vikt vid att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Samtliga av våra anställda i snickeriet är utbildade inredningssnickare med lång erfarenhet och god kompetens inom inredningssnickeri. För att kunna leverera produkter och service av högsta kvalitet bygger vår affärsmodell på teamwork och långsiktighet. Vi främjar kommunikation, samarbete och höjd kunskapsdelning.

Bland våra kunder finns framstående, multinationella hiss-, projektutvecklings- och byggföretag. Vårt huvudsakliga mål är alltid att vara en långsiktig samarbetspartner som överträffar våra kunders förväntningar. Vår lokala närvaro i branschen innebär att vi ständigt har uppdaterad kännedom om branschens och samhällets utveckling samt framtida utmaningar. Vi har ett etablerat kontaktnät med en direkt närhet till våra kunder och leverantörer, aspekter som vi tror är avgörande för ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete. För att fortsatt vara en aktuell och eftertraktad leverantör i en omvärld i allt snabbare förändring, där kundernas behov kontinuerligt förändras, erfordras fortlöpande utvecklingsarbete och god anpassningsförmåga. Vår ambition är alltid att möta våra kunders och marknadens allt mer dynamiska, avancerade behov.

Vi är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö och har tilldelats Trippel-A för högsta kreditvärdighet i över 15 år

Vi är ett väletablerat företag med ISO-certifiering inom kvalitet samt miljö och har tilldelats Trippel-A för högsta kreditvärdighet i över 15 år. Som ett av landets ledande finsnickerier följer ett ansvar för vår omvärld och samhället i stort. Hållbarhet är en central del av våra dagliga aktiviteter och vi lägger stor vikt vid att fokuserat driva viktiga och utmanande hållbarhetsfrågor. Vår ambition är att vara en aktör som tar ansvar och som erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser dagens behov, utan att det sker på bekostnad av framtida generationer.

Vi arbetar dagligen med hållbarhetsfrågor och ser det som en naturlig del av verksamheten. Sandberg & Sons ledning har antagit en hållbarhetspolicy med riktlinjer för hur organisationen skall skapa en långsiktig och hållbar utveckling för verksamheten, dess anställda, delägare och andra intressenter. Sandberg & Sons ISO 9001 och ISO 14001 certifieringar är ett verifierat bevis för att företagets engagemang och fokuserade hållbarhetsarbete är effektivt och skapar en solid utveckling.

101

Års erfarenhet

385

Återkommande kunder

+90,000

Slutförda projekt

Hållbarhet

Sandberg & Son vill bidra till en hållbar samhällsutveckling och vara ett föredöme i branschen i frågor kring kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara och medvetna val.

Kontaktpersoner

Har du frågor eller funderingar och behöver komma i kontakt med någon av våra medarbetare? Vårt mål är alltid att leverera bästa möjliga rådgivning och service, oavsett omständighet och tidpunkt. Välkommen att kontakta oss på det sätt som passar dig bäst.

Lediga jobb

Vill du utveckla din karriär och arbeta på ett av Sveriges ledande finsnickerier? Vi är alltid på jakt efter nya kompetenta medarbetare och erbjuder en trivsam arbetsplats i ett sammansvetsat team med goda möjligheter till karriär- och kompetensutveckling.

Facebook
LinkedIn
Instagram