Natursten

 

Underhåll

De flesta golv levereras med slipad yta. Denna yta kan kunden själv lätt underhålla med vanliga städrutiner. Vid slitage av syror, repor mm kan golvet våtslipas för hand, med standardiserade våt slippapper. Därefter såpas golvet, förslagsvis med stensåpa Steinfix 60. Sten i dusch impregneras med fördel med nano impregnering Steinfix 100.

Ljusa golv som t.ex. Carrara, Tassos, nano impregneras på baksida och kanter före montering. Därefter impregneras ca 1,5 meter upp på väggarna. När golv och väggar är monterade görs nano impregneringen ännu en gång på sten och fog.

Rengöring

Vid rengöring av naturstensprodukter används med fördel Steinfix 60, stensåpa. Starka rengöringsprodukter skadar stenen. Kalkavlagring från fogar, som fastnat på ytan, slipas bort med våt slippapper. Detta gäller endast sten med slipad yta. Om polerad marmor skadats bör man konsultera sin leverantör.


Facebook
LinkedIn
Instagram