Upofloor Zero

upologo

ALLMÄNT
Detta skötselråd är en generell anvisning som ger allmän information om de olika momenten som ska ingå vid drift och skötsel av det nymonterade golvet. För information om specifika rengöringslösningar, metoder, tekniker och tekniska hjälpmedel hänvisar vi till respektive leverantör av golvvård- och rengöringsprodukter, de flesta leverantörer har metodanvisningar för sina respektive produkter. Stoppa smutsen i entrén! Mer 85 % av nedsmutsningen kommer in utifrån, det finns effektiva avtorkningssystem för entré- zoner på marknaden. Indragna partiklar, grus och smuts ökar och fördyrar behovet av underhåll samt påverkar golvets livslängd negativt. Dra eller skjut aldrig möbler och inredning direkt på golvet, använd skyddstäckning för att undvika skador och repor.

BYGGSTÄDNING
Skall byggförenlig verksamhet pågå efter det att golven är monterade måste dessa skyddstäckas för att underlätta byggstädningen och eliminera risken för skador. Skyddstäckningen kan utföras med belagd papp eller liknande, i vissa fall kan det vara nödvändigt att täcka golven med skivmaterial beroende på typen/mängden av slitage. Innan skyddstäckning, säkerställ att golvet är rent från damm, partiklar, skräp och liknande som kan orsaka nötningsskador mellan täckningsmaterialet och golvet. Undvik att tejpa skyddstäckningen direkt mot golvet. Klistret på tejpen kan påverka golvet negativt och vissa klistertyper är mycket svåra att avlägsna, rådgör med tejpleverantören vid tveksamma fall. Byggstädning utförs som regel alltid innan ett nytt golv tas i bruk, detta gäller i synnerhet i lokaler som har varit under ombyggnad. Avlägsna allt löst damm, partiklar och smuts genom dammsugning, torrmoppning eller liknande. Vid riklig förekomst av gips/byggdamm kan med fördel ett surt rengöringsmedel användas vid första fuktmoppningen/skurningen. Därefter moppas/skuras hela ytan med ett neutralt rengöringsmedel pH 7 – 9 (allrent), om golvytan är mycket smutsig kan ett rengöringsmedel med högre pH (grovrent) vara att föredra. Följ doseringsanvisningar från leverantören av rengöringslösningen. Den smutsiga tvättlösningen sugs upp med vattensugare. Användning av kombiskurmaskin (fiberborste el. röd rondell) förenklar rengöringen. Avlägsna eventuellt kvarvarande rengöringslösning genom eftersköljning/moppning med rent vatten, våtsugning kan vara nödvändig. Samtliga Zero-produkter är PVC- och mjukgörarfria med ett ionomer impregnerat slitskikt som inte kräver någon installationsbehandling.

 

 


DAGLIG RENGÖRING
Tillämpa torr- eller fuktmoppning efter behov vilket är effektiva metoder samt skonsamma mot städpersonal, golvmaterialet och minimerar användningen av kemiska produkter. Rengöringsmedel kan vara nödvändigt att använda vid avfläckning beroende på typen och mängden av smuts. Maskinell rengöring med kombiskurmaskin kan med fördel rekommenderas. Vi rekommenderar att man använder en underhållsprodukt Jontec Tensol Free eller likvärdig efter behov. Efterpolering kan ske med high-speed maskin och vit/gul/röd rondell.

PERIODISKT UNDERHÅLL
Behovet för det periodiska underhållet styrs av slitaget, nedsmutsningen och frekvensen av den dagliga rengö- ringen. Skura golvet helt rent med lämplig rengöringslösning. Använd en underhållsprodukt Jontec Tensol Free eller liknande till det periodiska underhållet. Den hårda och täta ytan på Zero svarar inte på torrpolering. På hårt slitna golv kan det vara nödvändigt att påföra golvpolish eller golvvårdsvax. Observera att golvet måste vara helt rent och torrt innan ytskyddsmedel läggs på. Följ alltid anvisningarna för respektive ytskyddsmedel. FLÄCKBORTTAGNING Åtgärda när fläckarna är färska. Vid behov kan man använda vit/röd nylonpad i kombination med allrent, T–röd eller tvättnafta. Eftertorka alltid med fuktig trasa och rent vatten för att avlägsna all rengöringslösning.

ATT TÄNKA PÅ
Använd rengöringsmedel av kända fabrikat och följ leverantörens doserings- och hanteringsanvisningar. Lösningsmedel och olja kan skada och missfärga golvet, torka upp eventuellt spill omgående. Fett och olja kan göra golven hala vilket även gäller blöta golv. Svarta och mörka gummihjul, tassar samt vissa plaster kan missfärga golven och ge bestående märken. Golvskydd/möbeltassar ska alltid finnas på stolsben. Kontorsstolar ska vara utrustade med länkhjul typ W enligt EN 12529. Ljusa och enfärgade golv kräver mer underhåll och skötsel eftersom nedsmutsningen syns mer än på flerfärgade.


Facebook
LinkedIn
Instagram