Tarkett iQ

iQ Natural, iQ Granit, iQ Optima, iQ Eminent och iQ Megalit

iQ Natural, iQ Granit, iQ Optima, iQ Eminent och iQ Megalit är homogena polyuretanförstärkta plastgolv för offentlig miljö. För att utnyttja golvens egenskaper maximalt, bör våta städmetoder minimeras och ersättas med torra eller fuktiga metoder samt högt maskinutnyttjande. Detta sparar lokalvårdarna, golv-materialet och miljön samtidigt som det ger en bättre städkvalitet.

En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hård papp eller liknande.

 

Lätt smutsade golv: Dammsug, sopa eller fuktmoppa ytan för att avlägsna lös smuts och byggdamm. På större, fria ytor är en kombiskurmaskin med gul/röd rondell det effektivaste alternativet. Använd ett neutralt allrent pH 7-9. Vid behov, torrpolera med gul/ röd rondell. Alternativt kan en diamantrondell typ ”grön twister” användas.

 

Hårt smutsade golv: Avlägsna lös smuts och byggdamm. Skura därefter golven med singelskurmaskin och röd rondell (alternativt ”grön twister”). Vid förekomst av mycket byggdamm, använd ett rengöringsmedel med pH 3-5. Skölj med rent vatten. Torrpolera med highspeed och röd rondell alternativt ”grön twister”.

 

Stoppa smutsen vid entrén, 85 % kommer in den vägen. Det finns effektiva avtorkningssystem. 
 

Daglig rengöring: Dammsugning. Torr- eller fuktmoppning.

 

Städkemikalier: I de fall våtstädning måste utföras, använd ett neutralt allrent pH 7-9. I våtutrymmen erfordras någon gång ett surt medel med pH 3-5 för att lösa bl.a. kalk/tvålbeläggningar. Viktigt! Följ doseringsanvisningen.

 

Maskinell rengöring: På större, fria ytor rekommenderas kombiskurmaskin med borste eller röd rondell alternativt ”grön twister” för bästa resultat. För iQ Optima Essence används kombimaskin med mellanhård borste.

 

Torrpolering är en effektiv metod att återställa slitageytor, gångstråk, avlägsna klack- och friktionsmärken. Utförs alltid direkt efter maskinell rengöring. Torrpolering minskar återsmutsning. Ca 1000 varv och röd rondell alternativt ”grön twister” rekommenderas (gäller även iQ Optima Essence). Vid lättare nedsmutsning och fläckar är sprayrengöring med high speed, röd rondell alternativt ”grön twister” och vatten/allrent ett bra alternativ. För iQ Optima Essence används kombimaskin med mellanhård borste. Anpassa frekvensen efter slitage och nedsmutsning.

 

I svåra fall av slitage och nedsmutsning måste maskinell uppskurning göras: Blötlägg golvytan. Låt rengöringslösningen (vatten och grovrent) få verka några minuter. Skura med singelskurmaskin och röd alt. blå rondell eller ”grön twister” (mediumhård borste för iQ Optima Essence). Sug sedan omedelbart upp smutsvattnet. Skölj med rent vatten. När golvet är torrt sker torrpolering. Vid hårt slitage kan man med fördel torrpolera med lågvarvsmaskin (högre rondelltryck) och röd rondell alternativt ”grön twister”.

 

Golven ska inte polish- eller vaxbehandlas. 

 

Åtgärda när fläckarna är färska. Använd vit/röd nylonduk i kombination med allrent, T-röd eller tvättnafta. Eftertorka med rent vatten. 

 

• Plastgolv skadas av lösningsmedel

• Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli missfärgad.

• Svarta gummihjul och gummitassar kan missfärga golven.

• Golvskydd skall finnas på alla stolsben.

• Tänk på att ljusa färger ökar städinsatsen.

 

tarkett-logo


 

Facebook
LinkedIn
Instagram