Kvalitet och miljö

Vårt hållbarhetsarbete

Sandberg & Son är ISO-certifierade inom både miljö (ISO 14001) & kvalitet (ISO 9001), certifikaten är ett bevis på att vårt ledningssystem uppfyller kraven för miljö- och kvalitetsfrågor. Detta ger dig som kund en trygghet i att vi ständigt förbättrar och justerar verksamhetens kvalitetsprocesser för att möta just era behov, samtidigt som vi aktivt arbetar för att hela tiden minska vår miljöpåverkan. I Sandberg & Sons verksamhet skall hållbarhet vara en grundläggande och vägledande princip i alla processer. Vår vision är att bidra till en hållbar samhällsutveckling med hänsyn till såväl ekologiska som till sociala och ekonomiska aspekter. Ambitionen är att vara ett föredöme i branschen och bland de främsta gällande såväl kvalitet och miljö, som arbetsmiljö och säkerhet. Vår verksamhet skall präglas av målinriktat och organiserat kvalitets- och hållbarhetsarbete, där kvaliteten på våra produkter och tjänster möter såväl kundernas som samhällets förväntningar.

Våra policys för miljö och kvalitet beskriver företagets värderingar och ambitioner kring vårt miljö- och kvalitetsarbete, med målsättningen att dessa ska bidra till en trygghet för våra kunder att vi ständigt förbättrar och förädlar verksamhetens kvalitetsprocesser. Sandberg & Son strävar alltid efter att arbeta så miljömässigt som möjligt och för att vi på ett effektivt sätt ska kunna hantera de globala utmaningar som samhället står inför i form av klimatförändringar och överkonsumtion av resurser, verkar vi också för att influera vår omvärld till utvecklat miljöarbete. Vår uppfattning är att en felaktig hantering/användning av avfall, material, kemikalier med mera, förutom innehar en negativ miljöinverkan, också ger ökade kostnader. Därför uppdateras och förädlas Sandberg & Sons kvalitets- och miljöledningssystem kontinuerligt. Dessutom granskas detta även årligen genom externa revisorer, för att säkerställa dess beskaffenhet och verkan.

Facebook
LinkedIn
Instagram